WIE KAN ER BIJ MIJ TERECHT?

Met welke vragen kan je bij mij terecht?


Je kan met een verscheidenheid aan klachten of vragen bij mij terecht. Een aantal voorbeelden zijn: vragen naar opvoedingsondersteuning, angsten, depressieve gevoelens en neerslachtigheid, problemen met emotieregulatie (bv. snel boos worden), lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, moeilijkheden in sociale situaties of in relaties, verlies en rouw, burn-out, een negatief zelfbeeld, de zoektocht naar de eigen identiteit…


Ik vertrek vanuit het cliëntgerichte, ervaringsgerichte perspectief en ga graag via het lichaam aan de slag.

Eerstelijns psychologische begeleiding voor volwassenen


Ik ben sinds december 2020 geconventioneerd als eerstelijnspsycholoog. Dit houdt in dat je vanaf 15 jaar bij mij terecht kan voor een kortdurende begeleiding die grotendeels terugbetaald wordt. Je betaalt enkel het remgeld van 11 euro (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) per sessie. Na maximum
8 sessies (per 12 maanden) wordt de begeleiding afgerond. Indien nodig verwijs ik je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.


Samen gaan we in een kortdurend traject aan de slag met jouw vraag met als doel de autonomie terug bij jou en jouw omgeving te leggen. Ben je niet zeker of ik wel de juiste persoon ben voor jouw specifieke vraag?
Aarzel niet om me te contacteren en we zoeken het samen uit.

"Het is zoals iedere kapitein weet: een schip moet maar een paar graden van koers veranderen en je komt in een andere haven."

-Adriaan van Dis